PREDSTAVITEV NAPOVEDNIK GRADIVA ARHIV POVEZAVE SKRINJA
 
PROGRAM ZA PROFESIONALNO USPOSABLJANJE - SSS, 2018 - 2019
POUČEVANJE, UČENJE IN DOŽIVLJANJE FIZIKE
Predvidena srečanja in temePredavatelji
19.10.2018
Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami - pregled področjaTomaž Zwitter
Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami - viri in literaturaDunja Fabjan
Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami - praktični primeriAndrej Guštin
16.11. in 14.12.2018
Poučevanje astronomskih vsebin s praktičnimi meritvami - delavnica Bojan Dintinjana, Herman Mikuž, Andrej Guštin, Klemen Čotar
7.12.2018
Drugačni poskusi in drugačne naloge – delavnica Gorazd Planinšič, Aleš Mohorič
18.1.2019
Vrednotenje dosežkov in znanja pri laboratorijskem delu – predavanja Sergej Faletič, Aleš Mohorič
29.3.2019
Primeri dobre prakse - Formativno preverjanje znanja – delavnica Nada Žonta Kropivšek, Jure Ausec, Gorazd Planinšič
KOTIZACIJA50 EUR