PREDSTAVITEV NAPOVEDNIK GRADIVA ARHIV POVEZAVE SKRINJA
 
POSODOBITVENI PROGRAM - SSS, 2016 - 2017
POUČEVANJE, UČENJE IN DOŽIVLJANJE FIZIKE
Predvidena srečanja in temePredavatelji
21. oktober 2016
Analize maturitetnih podatkov kot povratna informacija učiteljem, šolam in sistemu Darko Zupanc (RIC)
Presenečenja v fiziki: Uspehi in težave pri pridobivanju fuzijske energije Mitja Rosina (FMF UL)
16. december 2016
Eksperimentalna delavnicaJože Pahor, Dušan Ponikvar, Sergej Faletič (FMF UL)
20. januar 2017
Razvoj konceptualnog testa molekularno-kinetičke teorije realnog plina: Preliminarni rezultati i studentske miskoncepcije – korak ka boljoj nastavi Nataša Erceg (Univerza na Rijeki, Hrvatska)
Metamateriali iz testenin Saša Ziherl (PEF UL)
24. marec 2017
Laboratorijske vaje v gimnaziji –primeri dobre prakse, delavnica Jože Pernar, Peter Šlajpah, Aleš Mohorič, Gorazd Planinšič
7. april 2017
Proučevanje pristopa učencev k raziskovalnemu problemuMaja Poklinek Čančula (PEF UL)
Fizikalni poskus kot sestavni del pouka fizike Gorazd Planinšič (FMF UL)
KOTIZACIJACeloletna kotizacija znaša 80 EUR (znesek vključuje DDV). Računa za kotizacijo pošljemo na šole. Plačila kotizacije so oproščeni upokojeni učitelji fizike in študenti pedagoške fizike