PREDSTAVITEV NAPOVEDNIK GRADIVA POUK NA DALJAVO POVEZAVE SKRINJA
Osnovna informacija
Namen programa
Predavanja
Delavnice
Seminarske naloge
 
Seminarske naloge
Seminarji nudijo udeležencem možnost, da kolegom predstavijo rezultate lastnega dela in tako izmenjajo znanje in izkušnje. Predstavitvi seminarskih nalog je namenjeno zadnje srečanje v vsakoletnem programu, praviloma v mesecu marcu. Seminarska naloga vključuje pisno poročilo in ustno predstavitev pred kolegi. Vsako leto ponudimo nekaj idej za seminarske naloge, veseli pa smo tudi vaših idej. Če imate lastno idejo za nalogo, nam pošljite v pregled kratek opis predlagane naloge preden se lotite pisanja.

Pisno poročilo naj obsega od 3 do 6 tipkanih strani (12 pt Times New Roman, v formatu Word for Windows) vključno s slikovnim materialom. Udeleženci so dolžni oddati pisno poročilo v elektronski obliki vsaj en dan pred ustno predstavitvijo seminarskih nalog. V poročilu seminarske naloge napišite vse, kar bi lahko koristilo vašim kolegom, če bi želeli ponoviti vašo pot (izdelati in izvesti poskus, razumeti vaše sklepanje ali vašo izpeljavo).

Avtorji seminarskih nalog so dolžni opraviti ustno predstavitev seminarske pred kolegi. Predstavitev naj traja približno 15 minut, a ne sme biti daljša od 20 minut. Kdor želi, lahko odda predstavitev seminarske naloge (npr. Power Point dokument) tudi v elektronski obliki. Z veseljem jo bomo vključili v zbirko seminarskih nalog na naši spletni strani.