PREDSTAVITEV NAPOVEDNIK GRADIVA POUK NA DALJAVO POVEZAVE SKRINJA
Osnovna informacija
Namen programa
Predavanja
Delavnice
Seminarske naloge
 
Predavanja
Predavanja in diskusije predavatelji seznanjajo udeležence z novostmi na področju fizike in utrjujejo njihovo suverenost pri delu v šoli. Vsako predavanje spremljajo primeri, ki se nepsoredno nanašajo na učni načrt fizike v srednjih šolah. S tem želimo zagotoviti, da bi poleg širjenja strokovnega obzorja dobili učitelji tudi nove, sveže primere in ideje, s katerimi bodo lahko popestrili in dopolnili pouk fizike.