PREDSTAVITEV NAPOVEDNIK GRADIVA POUK NA DALJAVO POVEZAVE SKRINJA
Osnovna informacija
Namen programa
Predavanja
Delavnice
Seminarske naloge
 
Namen programa stalnega strokovnega spopolnjevanja za učitelje fizike
Prvi namen programa je posodabljanje strokovnega znanja. Fizika je znanstvena disciplina, ki z novimi spoznanji in dosežki odločilno vpliva na življenje posameznika in družbe v najširšem smislu. Bodoče generacije bodo lahko odgovorno sprejemale odločitve o uporabi in novih naložbah znanosti le, če bodo ustrezno široko izobražene na tem področju. Takšno izobrazbo naj bi nudila šola, predvsem na srednji stopnji izobraževanja. Učitelji fizike so v današnjem času postavljeni pred zahtevno nalogo, da morajo sleditii novostim iz 'fronte' znanosti, ki se širi z veliko naglico in jih na primeren način posredovati učencem v šoli. Tej nalogi so lahko kos le, če stalno spremljajo novosti v znanosti in se tako strokovno izpopolnjujejo. V našem programu vsako leto sodelujejo znanstveniki in eksperti, ki so tudi dobri predavatelji in znajo posredovati učiteljem zahtevne vsebine na razumljiv način. Drugi namen programa je predstavitev novih poučevalskih načinov in strategij, pridobivanje znanja in izkušnej s sodobno didaktično opremo ter uvajanje teh novosti v slovenski prostor. Pridobivanje znanja in izkušnej poteka preko aktivnega sodelovanja udeležencev v delavncah, ki zapolnjujejo znaten del razpoložljivega časa.