PREDSTAVITEV NAPOVEDNIK GRADIVA POUK NA DALJAVO POVEZAVE SKRINJA
Osnovna informacija
Namen programa
Predavanja
Delavnice
Seminarske naloge
 
Osnovna informacija
Organizator programa: Oddelek za fiziko, FMF UL, Jadranska 19, Ljubljana
koordinator: Prof. dr. Gorazd Planinšič, gorazd.planinsic@fmf.uni-lj.si
desna roka: Doc.dr. Aleš Mohorič, ales.mohoric@fmf.uni-lj.si
tel: (01) 4766500
fax: (01) 2517281
Program SSS je v prvi vrsti namenjen učiteljem fizike v gimnazijah in srednjih šolah, ki želijo posodobiti svoje strokovno znanje, osvežiti učni repertoar, se seznaniti z novimi poučevalskimi načini in novo opremo za pouk fizike ter se srečevati in izmenjavati izkušnje s kolegi.